MÁTE STAROST O KŘIVOKLÁTSKO? JSME TU PRO VÁS

Na tomto webu naleznete veškeré potřebné informace týkající se přírodní oblasti Křivoklátska a aktuality o návrhu vyhlášení národního parku. 

Máte-li obavy nebo dotazy ohledně tohoto návrhu, neváhejte využít sekci ZEPTEJTE SE. Sekce tvoří transparentní komunikaci mezi vámi, Agenturou ochrany přírody a krajiny v ČR a Ministerstvem životního prostředí. Vaši spoluobčané jsou připraveni poskytnout jasné a srozumitelné odpovědi na vaše dotazy. 

ZEPTEJTE SE

O návrhu NP Křivoklátsko

JAKÁ JSOU FAKTA?

Hlavním důvodem pro vyhlášení národního parku Křivoklátsko (dále jen „NP Křivoklátsko“) je zajištění komplexní ochrany přírodovědně nejcennějšího území oblasti Křivoklátska. Lesní porosty v oblasti Křivoklátska jsou svým charakterem v českém vnitrozemí ojedinělé a jsou domovem nebývale pestré škály hub, rostlin a živočichů. Národní park Křivoklátsko by měl vzniknout v nejcennější části chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Pro zachování pestrosti zdejší přírody je důležité ponechat část území samovolnému vývoji a přírodním procesům – právě takový přístup ochrana formou národního parku zajistí. To však ochranný režim plynoucí z kategorie chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) ve větším rozsahu neumožňuje. Hranice národního parku je navržena tak, aby území zahrnoval především pozemky ve vlastnictví státu (98 %).

Podrobně o návrhu

AKTUALITY A NOVINKY

Aktuální dění na Křivoklátsku

prozkoumat další

Zeptejte se

Na cokoliv, co vás o křivoklátsku zajímá

Vítejte v sekci, kde nám můžete klást otázky, které vás ohledně Křivoklátska zajímají. Ať už vás zajímá cokoliv, nebojte se nás zeptat. My se vám na ně budeme snažit co nejstručněji a nejpřehledněji odpovědět.

Aby naše odpověď byla nejen jednoduše pochopitelná, ale také fakticky správná, všechna fakta si ověřujeme u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, státní instituce, která spravuje 24 CHKO, národní přírodní rezervace, památky a komunikuje s MŽP. Před tím, než se zeptáte, doporučujeme přečíst sekci „FAQ“ neboli často kladené otázky.

K dispozici vám jsou naše kontaktní osoby, které můžete vidět pod textem. Vyberte si toho, který je vám sympatický a ptejte se. Prosíme o zachování slušného jazyka, při užití vulgarismů nebude dotaz zveřejněn. Mějte prosím na paměti, že komunikátoři jsou nestranní a jsou tu pro vás. Jejich úloha spočívá pouze v poskytování ověřených informací případným tazatelům.

Na váš dotaz se určitě dostane. Ihned jak jej odešlete, zobrazí se dané kontaktní osobě. Ta se jej pokusí vyřídit co nejdříve, nejpozději v rozmezí 2–5 pracovních dnů. Poté, co si všechna fakta důkladně prověří u AOPK ČR, bude vaše odpověď publikována. Váš dotaz bude označen pouze inicály, tedy bez zveřejnění celého jména.

Vyberte si, koho se zeptáte

Naši mediátoři

Soňa Tesařová, 48 let

nad údolím Zbirožského potoka (na hranici regionu, žije tam přes 10 let)

“Projekt ku zlepšení informovanosti považuji za velmi přínosnou věc. Být mediátor pro mě znamená, srozumitelně informovat a pomáhat lidem, kterých se NP Křivoklátsko týká. A to jak osobně tak okrajově.”

Ing. Miriam Matějovičová, 44 let

Roztoky u Křivoklátu (Žije tam 10 let)

“A proč chci být nápomocná? Protože mě zajíma vše, co se v našem okolí děje, chci být nápomocná a posouvat lidem pravdivé informace, mám ráda komunikaci, jsem typ člověka, který když může, tak pomůže…”

Jan M. Smolík, 59 let

Zbečno (Žije tam 13 let)

“Celý život pracuju se dřevem - velmi pečlivě a ohleduplně vybíraným materiálem, který je zcela obnovitelný a beze zbytku recyklovatelný.” "Proč jste se rozhodl být v nápomocný?” 
”Protože jsme nedílnou součástí přírody, jejíž ochrana nebude nikdy dostatečná.”

Nejčastější dotazy

FAQ

Je možné odhadnout datum, kdy by se z Křivoklátska stal NP?
Bude záležet na délce legislativního procesu. Nyní se předpokládá, že projednání v Poslanecké sněmovně bude zahájeno po vypořádání námitek a po schválení upraveného návrhu vládou v roce 2024.
Kde bude mít NP oficiální sídlo?
Vzhledem k tomu, že na území navrhovaného národního parku nejsou žádné vhodné budovy, které by mohly jako sídlo sloužit, bude vhodné sídlo umístěno v území na národní park navazující.
Jaká je přidaná hodnota NP?
Zdejší cenné lesní ekosystémy potřebují komplexní správu jako celek – část území se ponechá samovolnému vývoji, na jiných místech se bude hospodařit tak, aby se udržela či podpořila zdejší biodiverzita. Přidanou hodnotou je právě směřování k hlavnímu cíli ochrany lesa, kterého nelze efektivně a stabilně bez národního parku dosáhnout.
Proč nyní?
Záměr vyhlásit národní park na Křivoklátsku je dlouhodobý, prakticky se v různých formách o této myšlence diskutuje od vzniku CHKO Křivoklátsko. Vývoj stavu přírody a její ochrany ukazuje globálně na nedostatečné uplatňování ochrany přírody ve světě, Českou republiku z toho nevyjímaje. V době nastávajících dopadů klimatických změn dostává ochrana lesa nový rozměr, se kterým záměr vyhlásit NP koresponduje.
Proč se má na Křivoklátsku vyhlásit NP?
Národní park je nejvhodnější formou ochrany přírody pro vybranou část centrálního Křivoklátska. Zcela odlišný přístup k ochraně lesních ekosystémů umožňují komplexní nástroje péče o uzemí národních parků. Navržené území pro vznik národního parku odpovídá požadavkům na zachovalost přírody a zároveň potřebu do budoucna území lépe chránit.
prozkoumat další
×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.