Zeptejte se

Na cokoliv, co vás o křivoklátsku zajímá

Vítejte v sekci, kde nám můžete klást otázky, které vás ohledně Křivoklátska zajímají. Ať už vás zajímá cokoliv, nebojte se nás zeptat. My se vám na ně budeme snažit co nejstručněji a nejpřehledněji odpovědět.

Aby naše odpověď byla nejen jednoduše pochopitelná, ale také fakticky správná, všechna fakta si ověřujeme u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, státní instituce, která spravuje 24 CHKO, národní přírodní rezervace, památky a komunikuje s MŽP. Před tím, než se zeptáte, doporučujeme přečíst sekci „FAQ“ neboli často kladené otázky.

K dispozici vám jsou naše kontaktní osoby. Vyberte si toho, který je vám sympatický a ptejte se. Prosíme o zachování slušného jazyka, při užití vulgarismů nebude dotaz zveřejněn. Mějte prosím na paměti, že komunikátoři jsou nestranní a jsou tu pro vás. Jejich úloha spočívá pouze v poskytování ověřených informací případným tazatelům.

Na váš dotaz se určitě dostane. Ihned jak jej odešlete, zobrazí se dané kontaktní osobě. Ta se jej pokusí vyřídit co nejdříve, nejpozději v rozmezí 2–5 pracovních dnů. Poté, co si všechna fakta důkladně prověří u AOPK ČR, bude vaše odpověď publikována. Váš dotaz bude označen pouze inicály, tedy bez zveřejnění celého jména.

Vaše dotazy

Otázky a odpovědi

9

06. 06. 2024

Dobrý den, chci se zeptat, jestli bude možné chodit na procházky do Stříbrného luhu (Roztoky) bez omezení (se psem, na kole..)?

S. T.

Dobrý den. V současné době platí zřizovací výnos k přírodní rezervaci Stříbrný luh. Z tohoto výnosu ve znění změn daných zákonem 114/1992 Sb. je nyní pro vstup potřeba souhlas orgánu ochrany přírody. O vydání tohoto souhlasu rozhoduje oddělení Správa CHKO Křivoklátsko AOPK ČR ve správním řízení na základě žádosti. V případě vyhlášení NP usiluje obec Roztoky o zpřístupnění hlavní cesty v PR Stříbrný luh. Proto není vyloučeno, že současný stav se změní a cesta bude budoucí Správou NP označena jako cesta, na kterou se nebude zákaz vstupu vztahovat.

Ing. Miriam Matějovičová
10. 06. 2024

02. 05. 2024

Dobrý den, počítá se do budoucna s introdukcí vlka do NP?

M. H.

Rozhodně se nepočítá s introdukcí vlka ani jiných šelem. Všeobecně se nepočítá s žádnými introdukcemi, není to cílem NP. Hezký den

Soňa Tesařová
02. 05. 2024

27. 04. 2024

Dobrý den, jsem místní žijící na Křivoklátsku a ráda bych se zeptala, jak to bude se zonací parku, kde budou klidová území a kam se tedy bude smět chodit ať už na procházky, sběr hub či jiných lesních plodů?

E. F.

Zonace národního parku nemá vliv na omezení vstupu do území. K omezení vstupu dnes slouží vymezení tzv. klidového území. Ty budou vymezeny až po vzniku parku, v součinnosti s obcemi. Předpokládá se, že pro klidové území bude navržena plocha dnešních rezervací do kterých je vstup zakázán. Oproti současné situaci se tak nic ve vztahu k chození na procházky, sběr hub a lesních plodů nemění.

Jan M. Smolík
03. 05. 2024

08. 04. 2024

Dobrý den, bude možná v NP samovýroba dřeva? V současné době si děláme samovýrobu od LČR a to zřejmě se založením NP končí... Děkuji za odpověď.

x. y.

Samovyroba bude nadále možná, návrh počítá i v dlouhodobém horizontu s ponecháním části lesů zařazených do zóny soustředěné péče jako lesy s cílenými zásahy, které bude ideálně možné provádět zadáváním samovyroby. Lišit se tato těžba bude pouze v tom, že není motivována k pěstební činnosti s cílem produkce dřeva ale s cílem podporovat biodiverzitu. Tyto lesy budou primárně situovány při hranicích NP a dostupné z místních obcí. S pozdravem Soňa Tesařová

Soňa Tesařová
12. 04. 2024

12. 03. 2024

Dobrý den. Prováděla se nějaká studie predikující zvýšení/snížení turismu v oblasti dnešní CHKO Křivoklátsko v souvislosti s uvažovaným NP?

M. K.

Dobrý den, studie předpovídající změnu turismu v CHKO Křivoklátsko v souvislosti s plánovaným národním parkem nebyla provedena. Nicméně se očekává, že vyhlášení NP by mohlo vést k mírnému nárůstu turistického zájmu. Na základě údajů o současné návštěvnosti Křivoklátska a trendů návštěvnosti jiných míst v ČR můžeme předpokládat zvýšení počtu návštěvníků o 6 %, což představuje zhruba 99 tisíc návštěvníků ročně.

Jan M. Smolík
18. 03. 2024

17. 01. 2024

Dobrý den, jezdíme do obce Branov. Jak to bude s procházkami se psy, např. cestou pod Štulec? Děkuji Marta

M. X.

Procházet se se psem v okolí Branova bude možné za stejných podmínek jako je tomu dnes. Nelze navštěvovat území současných národních přírodních rezervací, kam je vstup povolen pouze po značených cestách. Cesta pod Štulec není součástí těchto rezervací, ani se neuvažuje její zařazení do návrhu vymezení Klidového území národního parku. V okolí Branova je nejblíže Národní přírodní rezervace Velká pleš. Její hranice jsou vyznačeny v terénu a také je můžete najít v mapě na stránkách MŽP. Hezký den

Jan M. Smolík
17. 01. 2024

17. 01. 2024

Dobrý den, nevím na koho směřovat otázku. Jakou kvalifikaci má ten který mediátor? Nebo je jedno koho se zeptám? Předají si otázku mezi sebou?

X. X.

Můžete směřovat otázku na kohokoliv. My - kontaktní osoby nejsme ti, kteří dotaz zodpoví, ale předávají dotaz dál kompetentní osobě (AOPK ČR), a ta dotaz zodpoví. Jsme zde pouze jako propojovací článek, který vám umožní zeptat se na cokoliv ohledně CHKO / NP Křivoklátsko a zajistí, aby se vám dostalo správné a také srozumitelné odpovědi.

Jan M. Smolík
16. 01. 2024

17. 01. 2024

V článku Návrh NP se setkává s odporem uvádíte, že schůze Petičního výboru PS "poskytla odpovědi na námitky petice". Co touto větou přesně myslíte? Především ve vztahu k usnesení PVPS č. 140, které označuje argumenty petice za "zvláště závažné" a žádá ministerstvo o reflektování těchto argumentů a revizi zákona 114 v části o Národních parcích?

X. X.

Odpovědí schůze je právě citované usnesení, kdy vznesené důvody uváděné v petici vzal petiční výbor na vědomí a požádal MŽP o jejich reflektování. MŽP se podle všech informací přednesenými argumenty zabývá, mimo jiné v probíhajícím procesu vypořádání námitek podaných obcemi.

Soňa Tesařová
24. 01. 2024

15. 01. 2024

Pokud jsou popadané stromy přes veřejnou cestu uvnitř NP, kdo se bude starat o likvidaci (průchodnost, bezpečí) návštěvníků? (dnes je tato situace zdokumentovaná v Brdatce a cestou na Týřov).

T. H.

O popadané stromy na veřejných cestách v oblasti NP se bude starat správa NP.

Jan M. Smolík
15. 01. 2024

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.