O regionu

Křivoklátsko

Tady jsme doma

Křivoklátsko, kde se rozkládají nedobytné lesy a tajemné zříceniny hradů, leží ve středních Čechách, asi 50 kilometrů západně od Prahy. Krajina je známá svou malebnou přírodou, bohatým kulturním dědictvím a historickými památkami. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, vyhlášená v roce 1978 na rozloze 628 km², má za cíl ochranu původního krajinného vzhledu a výjimečných přírodních lokalit. Od roku 1977 je část Křivoklátska součástí mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO podporující přírodní hodnoty a udržitelný rozvoj regionu. Toto místo spojuje lidskou činnost s ochranou přírody.

Jsme největší

Centrální část regionu je součástí Křivoklátských lesů, který je největším komplexem lesů s málo změněným stavem od přírodních lesů v ČR. Toto území je bohaté na floru a faunu, často spojené s existencí starých stromů a odumírajícího dřeva, což vytváří trvalá a nepřerušovaná stanoviště pro lesní druhy. Návštěvníci tady mohou prozkoumávat různé druhy lesních oblastí, které jsou doprovázeny unikátním výskytem rozličných druhů živých organismů v České republice.

Mají se u nás dobře

Berounku a její přítoky v hlubokých údolích lemují skalnaté svahy často se suťovými lesy. Území Křivoklátska je známé v Čechách unikátním výskytem silně ohrožené dřeviny tisu červeného. Odhaduje se, že zde roste cca 5000 jedinců.
V území byly v minulosti lesy dotčeny činností člověka, přesto se zde stále prosazovala i přirozená obnova porostů a dnes je zde množství porostů se zachovalou přirozenou dřevinnou skladbou.

Spravují nás

V CHKO Křivoklátsko je zhruba 80 % lesů ve vlastnictví státu10 % v soukromém majetku vlastníka Jerome Colloredo Mannsfelda10 % ve vlastnictví soukromých osob, římskokatolické církve, obcí a měst. Lesy ve vlastnictví státu obhospodařuje nejen státní podnik Lesy České republiky, s.p., ale také Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky.

Náš hrad

Symbolickým středobodem Křivoklátska je stejnojmenný hrad Křivoklát. Tento gotický hrad postavený ve 13. století sloužil původně jako královský lovecký zámek a později jako královská rezidence. Dnes je hrad Křivoklát oblíbenou turistickou destinací, kde návštěvníci mohou obdivovat historickou architekturu a rozsáhlou sbírku loveckých trofejí.
Křivoklátsko je také známé svými tradičními událostmi a folklórem. Regionální slavnosti, lidové hry a trhy představují důležitý prvek místní kultury. Turisté mají příležitost poznat tradiční řemesla a ochutnat místní speciality.

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.