Návrh NP Křivoklátsko se setkává i s odporem

Zachování přírodního dědictví oblasti Křivoklátska nabývá na intenzitě s přibývajícími negativními názory občanů. Přes 11 300 lidí podpořilo petici proti zřízení národního parku Křivoklátsko.

 

15. 01. 2024

Lidé, kteří podpořili tuto petici, nesouhlasí s vyhlášením národního parku z různých důvodů. Hlavním z nich je obava z výhledového převedení území do bezzásahového režimu. Křivoklátsko je územím, o které pečují generace lesníků a místních obyvatel. Nechat území bez zásahu vzbuzuje u některých občanů obavy z možného kolapsu místních ekosystémů. Pro další uchování rozmanité přírody Křivoklátska je důležité ponechat část území samovolnému vývoji a přírodním procesům. Tento způsob rozvoje by zajistila právě ochrana formou národního parku.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny obdržel petici. Autoři petice žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska v režimu CHKO, která funguje již od roku 1978. Obdržená petice byla projednána. Ministerstvo životního prostředí je nyní v závěrečné fázi vypořádání námitek k záměru vyhlášení národního parku.

Projednaná schůze poskytla odpovědi na námitky petice. Zdůrazňují, že ochrana ekosystémů v národním parku má odlišné dlouhodobé cíle. Hlavním důvodem pro vyhlášení národního parku je dlouhodobý záměr dosažení bohaté struktury porostů, které jsou tvořeny přírodními ději. Vliv národního parku by na obyvatele místních vesnic neměl být podle ministerstva výrazný. Klidová místa jsou vymezena pouze v nejcennějších oblastech a značené stezky, cyklotrasy a koňské stezky zůstanou zachovány. Omezení se nepředpokládá ani u vodácké turistiky.

Ministerstvo nyní plánuje další jednání s obcemi. Termín ukončení legislativního procesu vyhlášení národního parku se očekává do konce volebního období. O dalších postupech vás budeme informovat.

 

Foto:  B. Krebsová

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.