Ohrožený druh na Křivoklátsku zachycen fotopastí

Krajina Křivoklátska opět dokazuje svou unikátnost. Již podruhé byla na fotopasti zachycena vzácná kočka divoká. Tato událost vyvolává pocit zodpovědnosti za ochranu tohoto druhu na křivoklátském území.

01. 04. 2024

V současné chvíli je prováděn monitoring šelem pro lepší porozumění těmto tvorům. Historie kočky divoké na našem území byla plná výzev. V průběhu 19. století téměř vymizela v důsledku změn v lesním hospodaření a lovu. Je totiž nočním živočichem a k životu potřebuje vhodné úkryty. Současnými překážkami jsou také střety s auty nebo křížení s kočkou domácí. Existence kočky divoké na území Křivoklátska ale potvrzuje jedinečnost krajiny. „Její trvalý výskyt by byl potvrzením výjimečných hodnot tohoto území,“ vysvětluje Karel Lankaš z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

V posledních letech se objevují častější zprávy a existenci kočky divoké na Moravě i v dalších oblastech České republiky. Nicméně je nutné přistupovat k pozorování obezřetně a provádět průběžné genetické analýzy pro potvrzení druhu na území. 

Kočka divoká je na první pohled podobná kočce domácí,  jejich vzájemné křížení ale není pro zachování divokého druhu žádoucí. Oproti domácím mazlíčkům je výrazně větší a zavalitější – váhou dosahuje až osmi kilogramů, i s ocasem může dorůstat přes jeden metr délky a její výška v kohoutku se pohybuje v rozmezí 30–40 cm.

Výskyt této vzácné šelmy na území Křivoklátska je významnou událostí a usilovná snaha ochrany je žádaná. Křivoklátské lesy nabízí vhodné listnaté a smíšené lesy s členitým terénem a bohatým podrostem, ve kterých kočky divoké žijí. Spolupráce s experty a lesnickými organizacemi je klíčová pro pochopení rozsahu výskytu tohoto druhu a návrhu efektivních ochranných opatření.

Vyhlášení národního parku by umožnilo chránit budoucí generace kočky divoké a dalších ohrožených druhů. Chránit výjimečnou biodiverzitu křivoklátské přírody je naší společnou povinností. O dalším výskytu kočky divoké na Křivoklátsku vás budeme nadále informovat a jsme připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy.

Zdroj foto: AOPK ČR

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.