K národnímu parku o krok blíže

 

 

15. 04. 2024

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny prošel další fází znění a v současné době se nachází v připomínkovém řízení, které je otevřeno do 4. dubna 2024. Cílem návrhu je vyhlášení nového Národního parku Křivoklátsko. 


Ochrana území národním parkem přinese nové možnosti ochrany přírody. Dlouhodobým cílem je zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů. Oblast Křivoklátska si tuto ochranu bezpochyby zaslouží a její udržení pro další generace je naší prioritou. O dalším průběhu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko vás budeme informovat.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/pripominkove_rizeni 

Foto: CHKO Křivoklátsko

×

Váš dotaz byl odeslán, děkujeme.